Hverdagen vår

Vi er opptatt av å ha faste rutiner i barnehagenhverdagen vår. Det skaper trygghet hos barnet, og barnet vet hva som skal skje når.

Barnehagen vår er åpen fra 07.00 til 16.30

Kjernetiden er fra 09.30 til 14.30. Hvis barnet kommer senere en dag, eller er syk, vil vi helst ha beskjed før 09.30. Da begynner vi med aktiviteter og turer. Hvis vi ikke vet om at dere kommer senere en dag, så kan dere faktisk risikere å komme til tom barnehage.

Dagen begynner klokka 07.00

08.00- 09.00- serverer vi frokost
09.30- samlingsstund med frukt
10.00- 12.00- Frilek/ aktiviteter
12.00- lunsj
12.30- Utelek/ aktiviteter
14.30- frukt
16.30- Barnehagen stenger for dagen

Faste aktiviteter

Mandag- turdag
Tirsdag- bake/Førskoletrening
Onsdag- turdag/ middag
Torsdag- førskoletrening
Fredag- turdag/middag