Søke barnehageplass? 

Vi minner om at søknadsfrist for barnehageplass i Arendal kommune  er 1. Mars.