Planleggningsdager 2020

Planleggingsdagene dette året blir:
27. 28. 29.12-23 er planleggingsdager og barnehagen stengt.
10.mai er også planleggingsdag og stengt

Det vil i tillegg komme en planleggingsdag til i Juni. Denne datoen er ikke bestemt foreløpig, men vil bli gitt beskjed om i god tid.