Planleggningsdager 2020

Planleggingsdagene dette året blir:
27., 30. Desember 2019
6.Februar 2020 Fagdag for barnehageansatte
29.Mai

Det vil i tillegg komme en planleggingsdag til i Juni. Denne datoen er ikke bestemt foreløpig, men vil bli gitt beskjed om i god tid.